Hvem er egentlig denne Multimand?

      Multimand, ja hvem er nu det? og hvorfor har han en hjemmeside? Jo, lad os starte et sted. Han er født i 1963, i et lille utæt skur i Sunds, nede på savværkets grund. Dengang var det et hus, men tiderne skifter jo, så i dag ville man helt sikkert kalde det et skur. Huset var med lokum i gården, og når man nu var derude, kunne man lige så godt tage vand med ind. Vandpumpen var nemlig også derude, huset var ikke med indlagt vand. Det med indlagt vand er faktisk ikke rigtigt. På et tidspunkt blev der opsat en lille håndpumpe indenfor, ohh hvilken luksus, men det varede da også kun kort. Første vinter frostsprang den, og så var det igen med pumpe i gården.

Multimandens mor uden for huset i Sunds. Bemærk pumpen.

Han blev døbt Preben Vilhelm Jensen, opkaldt efter en farbror, der ulykkeligvis blev kørt over af en skolebus, og da han var den førstefødte efter denne tragedie, blev han altså opkaldt efter ham. Han har dog siden valgt kun at bruge mellemnavnet Vilhelm. Huset (læs skuret) i Sunds var ikke stort. Efter at være udtjent som bolig, blev det foræret til den lokale sejlklub, og de brugte det til opbevaring af sejl. Jeg tror, at det at multimanden er født i et skur, har gjort at han i dag ikke kan se et bart stykke jord, uden at det vælter frem med ideer til skure der kan opføres. En last han har til fælles med sin far, ja det er ikke ham han har arvet det fra, for han har det sku´ endnu. 

Efter nogle år i Sunds flyttede familien til Herning, hvor man sad til leje i et hus på Godthåbsvej. Her boede familien, der nu var forøget med en lillebror, i nogle år, og så var det med at komme videre. Tiden var inde til at familien fik fod under eget bord. Bordet stod på et nedlagt landbrug lidt uden for Sunds. Her kom den tredje bror til verden. Her levede Multimanden så en sorgløs opvækst, med masser af snobrød om sommeren og sejlture på Storåen i badekar. Ja dengang havde alle et plastik badekar, som blev brugt til den ugentlige storvask. Det var nemt når alle nabobørnene kaldte til samling, fat i badekarret, op på cyklen og ned til åen for at sejle. Godt forældrene ikke vidste besked. Ja der blev da også sejlet hjemme på gården, for om efteråret blev den tilhørende lergrav oversvømmet, og man kunne sejle på tømmerflåde.

Tømmerflådesejlads i den gamle oversvømmede lergrav.

Efter mange år som spejder, og mange timers kano sejlads på Sunds sø, blev han da omsider voksen og flyttede hjemmefra.

Kanosejlads på Sunds sø.

Han havde mødt Anette, et jævnaldrende pragtstykke af en kvinde. De mødtes første gang om Fredagen, og han flyttede ind hos hende om Tirsdagen. Ja i de mellemliggende dage var de nu også sammen. Multimanden kom ind til militæret for at afsone sin værnepligt. Det blev en tid hverken han eller militæret glemmer, de skiltes dog i mindelighed.

Soldatertiden har han ikke savnet siden!

Efter hjemkomsten ventede arbejdsmarkedet. Han havde nu ikke så travlt, så det blev til et ½ års tid på beskæftigelsesprojekt, før han blev sendt i arbejde hos Jydekompagniet. Her arbejdede han på samlebåndet en kort overgang, før han blev kaldt op til chefen, som sagde at det med samlebånd duede ikke. "Du snakker for meget, båndet går hele tiden i stå". Multimanden mente nu nok, han kunne arbejde og snakke samtidig, det var heller ikke det der var problemet. Problemet var, at de andre stod stille for at høre efter. Ja så måtte han på lageret. Det var en herlig tid. Efter 3½ år måtte han forlade firmaet. Der kom ny chef, men ham havde han desværre kommet til at træde på, nogle år tidligere, og det var ikke glemt. 

Jydekompagniet.

Nå men det betød jo bare, at der skulle ske noget nyt. Det blev produktion af dykkerdragter. Multimanden stod for lager og vulkanisering. Firmaet blev opkøbt af Vojens Tovværk, og da de flyttede produktionen til Vojens, blev der mulighed for at fede den en tid. 

Dykkerdragter fra Cimber wear.

2 år på understøttelse, jaaa men hvilken herlig tid. Man forstår hvorfor folk er så glade for efterlønnen. Nå men så ringede de fra arbejdsformidlingen, med et tilbud man ikke kunne afslå..... Peugeot Herning, altmuligmand. Hallo, ikke det franske lort, det ruster sku da af helvede til, men tilbudet kunne jo ikke afslås, så...... Nu har han så været der siden d. 21 august 1989, og været glad for det. Det har budt på mange udfordringer, ja det gør det da stadig.

I mellemtiden var han og konen flyttet til Kølkær, hvor de har fået to drenge, Dennis og René. Dennis er lidt sådan en kloge Åge, og René er den rebelske og kunstneriske. Multimanden har gennem mange år, siddet i forældrerådet i børnenes klasser, og som han siger "det gir mere end det tager". Men ellers er han ikke aktiv, ud over at deltage i hvad der måtte blive arrangeret. Tiden går med havearbejde, gå og rode i værkstedet, hvor han finder på mange mærkelige ting. Og så er der lige hans computer. Han har lavet et par hjemmesider, og for at høste lidt erfaring og afprøve nyt, har han altså sin egen hjemmeside. Det er den du sidder og læser netop nu. Håber du har lige stor fornøjelse med læsningen, som det var at skrive.