Velkommen til havesiderne.

   Vi overtog huset i 1992. Dengang var haven et vildnis af træer. Den tidligere ejer var skovmand og elskede træer. Når man har træer, smider de frø, og frø spirer. Og når man er skovmand slår man ikke træer ihjel. Så derfor var vores grund overbegroet af træer. Værst var det med forhaven. Der var en hæk, og bag denne en række syrenbuske som efterhånden mere var træer. For enden af huset var der i den ene ende, en lille græsplæne med en masse dejlig skygge fra de store træer, som voksede omkring den. I den anden ende var der et ufremkommeligt krat af små og meget store træer. Selve haven bag huset var omkranset af store træer. Gran, birk og bøg. Disse træer stod også i grupper, og alene, spredt over hele haven. Den tidligere ejer havde også haft en stor køkkenhave, som efterhånden var groet til i brændenælder og skvalderkål. Specielt skvalderkålen skulle senere vise sig, at være en større modstander end vi kunne magte. Haven har i de mellemliggende år gennemgået en stor forandring. Først blev der fældet træer og plantet blomster. Ja på et tidspunkt var der endda tale om at åbne haven for publikum, det var før skvalderkålens indmarch. Efter at have ligget brak et par år, valgte vi at lave en stor sø midt i haven for at skabe liv. Resten af haven blev tilsået med græs som slås regelmæssigt, for at holde skvalderkålen nede. Vi har lagt billederne ind under årstal for at kunne følge tidernes skiften i haven.

Tag på en tidsrejse i haven god tur!!