2008

 
Marts. Efter mange års tilløb skulle der laves sø. Vi ville have vand i haven, blomster kunne ikke lade sig gøre. Jorden var simpelthen for inficeret af skvalderkål, og derfor var den eneste løsning at jævne det hele med jorden og så græs. Dog så vi en mulighed for stadig at have noget kønt at se på, ved at lave en sø. Det skulle så ikke være nogen helt lille sø. Folien til søen blev købt for flere år siden i Sønderjylland. Størrelsen på folien 6 x 15 m. betød at søen blev denne størrelse.
Det var store kræfter der blev sluppet løs i haven, men føreren af maskinen kunne sit kram må man sige. Under hele processen blev der faktisk intet ødelagt. Her er det gyngestativet der nænsomt løftes op af jorden.
Det bliver hurtigt til en bunke.
Så er selve udgravningen til søen færdig.
Al jorden fra udgravningen blev i haven og her bliver den fordelt nogenlunde. Vi slap dog ikke helt for at arbejde med skovlen.
Faktisk blev der efterfølgende flyttet meget rundt på jorden.
April. Vi havde fået jævnet bunden og siderne af søen og nu var tiden kommet til folien.
Vi lagde det gamle stuetæppe i bunden for at evt. småsten ikke skulle skære sig igennem folien.
Hold op! Det så helt anderledes ud da folien kom på plads.
Vi begyndte med at hælde vand i søen. Vi havde koblet en vandmåler til og da vi var færdige viste den 16.000 liter.
Folderne rettes under vejs.
Det tager lang tid at fylde så stor en sø.
Efter et par timer kunne vi begynde at se en sø foran os.
Da søen var næsten fuld standsede vi opfyldningen, og begyndte at sætte sten rundt langs kanten.
Langs stien blev der plantet stenbræk.
Her har vi fået kantet af langs græsplænen med græstørv, og sat en stor sten i hjørnet.
Jo jo, det begynder skam at ligne noget.
Men der mangler meget kant endnu.
Her mangler vi bare at skære folien bort, så er vi halvvejs.
Så har vi fået lavet kant fra bækken og rundt til bakken.
Det er fint.
Så er turen kommet til den lille sø, Det er den samme som vi har haft i mange år. Det er planen at den skal kobles til den store sø med bækken. Men først skal den tømmes. Nogle af stenene er så tunge at vi har lavet en kran til at hjælpe os.
Bækken skal også tømmes.
Efter at det hele er tømt skal det rengøres.
Kanterne på bækken skal hæves derfor plaskes de ind i fliseklæber først.
Der bliver lagt et tykt lag beton oven på det gamle.
Fra garagen bliver der ført et rør ned til søen så vi let kan fylde efter, hvis der skulle fordampe for meget.
PL røret bliver lagt i jorden.
Før der lægges sten rundt om søen, males kanten med sort betonfarve.
Vi skal bruge et pumpe hus hvor pumpen der pumper vand op på bakken står. Derfor støber vi denne bue af fiberbeton med farve i.
I de store huller har vi sat noget filter så snegle og andet ikke bliver suget ind i pumpen.
Oven på pumpehuset har vi lavet en kæmpesten af fibercement. Stenen er kun 1½ - 2 cm tyk, og da den er hul vejer den ikke meget. Den er let at løfte af når pumpen skal op om vinteren.
Så er der vand i den lille sø for første gang.
Der er også blevet jævnet foran kaffeskuret og sået græs.
Vi har fået lagt skærver nogle steder langs søen.
Nu må græsset gerne komme op.
Efterhånden som græsset kommer op bliver det mere og mere hyggeligt.
Et kig op mod huset.
Vi må vande meget for at få græsset op.
Søen er ved at være grøn. Det havde vi også regnet med og vi vil ikke gøre noget ved det. Vi lader algerne spise til der ikke er flere næringsstoffer i søen.
Omgivelserne spejler sig flot i søen.
Der er allerede ved at være dyreliv i og omkring søen.
Nu er græsset ved at være kommet op.
En blå guldsmed.
Og en guldsmed af de større.
Fuglene elsker søen, de kommer og bader hver dag.
Et kig over mod skurene.
Set fra den gamle pumpe.
Græsset er ikke helt tæt alle steder.
Vandgranen i forgrunden syner større efter at søen er blevet lavet.
Juli. Græsset er blevet langt og frodigt.
Et kig op mod garagen.
Søen er flot i skygge.
Vi mangler stadig at få lavet bakken.
Den lille ø midt i søen.
Vores første åkande.
Den stynede ahorn er hurtig til at skyde.
Nu er græsset helt tæt.
 
 
Skøjteløbere på åkandeblad.
Bakken midt på bagsiden af søen er vi ikke kommet i gang med endnu.
Et kig over mod drivhuset.
En frø.
Huset og garagen.
Roserne blomstrer flot.
Vi har meget skygge fra det store bøgetræ.
Japansk enebær.
Nu er vi gået i gang med bakken bag søen. Vi murer en bagside op i belægningssten.
Bakken er færdig.
Den lille sø tager sig fint ud.
Bakken med den formklippede lærk i forgrunden. Lærken er blevet klippet tilbage for at den skal bevare formen.
Så blir det ikke flottere.
Vandet er stadig lidt uklart. Det tog ca. 3 mdr. Så var vandet atter helt klart igen.
Flot!
En af de store på besøg.